Digitalt kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten

3des
3. desember 2020 - 10:00 til 12:00

Digitalt

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) gir en innføring i lovverket og konkrete tips til hvordan du kan jobbe med likestilling på arbeidsplassen. Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven ble styrket 1. januar i år. 

LDO-kurset er spesielt rettet mot tillitsvalgte i private og offentlige virksomheter.

Les mer og meld deg på hos LDO