Debatt: #MeTooAkademia

18jan
18. januar 2018 - 19:00 til 21:00

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7, 5017 Bergen

Nylig har også seksuell trakassering i akademia blitt gjenstand for offentlig ordskifte gjennom oppropet #MeTooAkademia. Historiene og reaksjonene som har fulgt viser at problemet er av et mye større omfang enn mange har trodd. #MeToo reiser viktige spørsmål knyttet til skeive maktforhold i samfunnet generelt, og på arbeidsplassen spesielt.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen vil i debatten ta opp disse og andre relaterte problemstillinger, med særlig vekt på hvordan innsikt fra kjønnsforskningen kan hjelpe til å analysere forholdet mellom kjønn, arbeidsforhold og maktmisbruk.

Les mer