Workshop - Kjønnsperspektiv i Horisont 2020-utlysninger

31aug
31. august 2016 - 14:00 til 15:30
Norges forskningsråd, Lysaker
 
Forskningsrådet inviterer til workshop om kjønnsperspektiv i Horisont 2020-utlysninger. Det legges opp til en praktisk workshop hvor vi gjennomgår og diskuterer noen aktive utlysninger i Horisont 2020 med søknadsfrist i 2017 innen disse områdene:
  • Health, demographic change and wellbeing - samfunnsutfordring 1 
  • Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies - samfunnsutfordring 6  
  • Science with and for Society - program med gjennomgående temaer (inkl. Gender) i Horisont 2020

På workshopen vil norsk medlem i Horizon 2020 Advisory Group for Gender være med og oppdatere oss om Gender policy i EU. Vi vil også presentere gode eksempler på Horisont 2020-prosjekt hvor kjønnsdimensjonen er implementert i forskningen.

Målet med workshopen er å rette søkelyset mot kjønnsdimensjonen i H2020. Målgrupper er forskere, EU-rådgivere, NCPer, mfl.  Vi legger opp til en konsentrert og praktisk orientert workshop i Forskningsrådet 31.08 fra kl 1400 til 1530, med påfølgende mingling og forfriskninger.

Workshopen er et samarbeid mellom Horisont 2020 og BALANSE-programmet i Forskningsrådet.

Påmelding innen 25. august

Les mer om BALANSE-programmet