Strukturreformen i UH- sektoren: Lovende for likestilling?

Fusjonene av flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter er en stor organisasjonsendring som både betyr at strukturer og kulturer ved institusjonene forandres. Gir det nye muligheter for likestillingsarbeidet? (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Velkommen til konferanse 6. juni 2016!

NTNU og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) setter kjønnsbalanse og likestilling på agendaen i strukturendringsprosessen ved å arrangere en felles konferanse 6. juni 2016.

Praktisk informasjon

Tid og sted: 6. juni i Trondheim
Arrangører: NTNU og Kif-komiteen
Utsatt påmeldingsfrist: Siste frist er 1. juni!

Les mer hos NTNU

Her kan du melde deg på

Hvem skal på konferansen? Se deltakerliste (per 25.05.2016)

Tema

Strukturendringene i sektoren er en endringsprosess som gir mulighet til å bygge strukturer og kulturer som fremmer kjønnsbalanse og likestilling i de nye institusjonene. Samtidig er det viktig at kjønnsbalanse og likestilling tas med i definisjonen av hva som bidrar til kvalitet og innovasjon i kunnskapsproduksjonen ved de nye institusjonene.

Konferansen vil gi praktisk og teoretisk innsikt i strukturreformen som en organisasjonsendringsprosess og hva den kan bety for arbeidet med kjønnbalanse og likestillig ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Institusjonene som har vært i, eller er i en fusjonsprosess, vil også dele sine erfaringer, og gi råd om hva som er viktig for at arbeidet med kjønnsbalanse skal holdes høyt på dagsordenen også i de nye institusjonene.

Program

kl. 10.00-10.15     Velkommen v/ Gunnar Bovim, rektor, NTNU: Hvordan lede for kjønnsbalanse i fusjonsprosessen?

kl. 10.15-11.00     Åpningsplenum v/ Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet.

kl. 11.00-11.15     Kaffe

kl. 11.15-12.15        Organisation och kön – vad kan vi förstå om akademin? Anna Wahl, professor i kjønn, organisasjon og ledelse, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

kl. 12.15-13.15     Lunsj

kl. 13.15-14.30     Fusjoner og organisasjonsendringer hvordan har arbeidet med kjønnsbalanse og likestilling blitt ivaretatt? Hvilke muligheter ser vi?
Ordstyrer:
Marianne Synnes, viserektor, NTNU i Ålesund
-    Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet
-    Jorunn Margrethe Ulvestad, førsteamanuensis, prosjektleder
     KLOK-prosjektet, Høgskolen i Sørøst-Norge
-    Petter Aaslestad, leder, Forskerforbundet
-    Sahar Olsen, universitetslektor, NTNU i Ålesund
-    Ingeborg Lund, HR-direktør, Sintef

kl. 14.30-14.45     Kaffe

kl. 14.45-15.45     Fusjons-talk show: Hvordan bygge en struktur for likestilling?
Talk show-vert:
Curt Rice, leder av Kif- komiteen, rektor ved HiOA
Gjester:
-    Kari Melby, prorektor for forskning, NTNU
-    Bjørn Olsen, rektor, Nord universitet
-    Mari Sundli Tveit, rektor, NMBU
-    Vidar L. Haanes, styreleder, UHR       

kl. 15.45-16.00     Avrunding v/ Curt Rice, leder av Kif- komiteen, rektor ved HiOA.  

 

Strukturprosessen

Regjeringen kom i 2015 med Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, og Stortinget har sluttet seg til hovudlinjene i meldingen om strukturreform og sammenslåinger av institusjoner.

Målet er økt kvalitet og færre, men sterkere universitet og høgskuler.

Les stortingsmeldingen og nyhetssak om strukturreformen og likestillingsarbeidet i lenkene under.

Se også