Strukturreformen i UH- sektoren: Lovende for likestilling?

6jun
6. juni 2016 - 8:30 til 16:30

NTNU og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) setter kjønnsbalanse og likestilling på agendaen i strukturendringsprosessen ved å arrangere en felles konferanse 6. juni 2016.

Kan strukturendringsprosessen i UH-sektoren ses på som en mulighet til å sette kjønnsbalanse høyere på agendaen – eller blir likestillingsarbeidet satt på vent, eller ikke videreført? NTNU og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) setter kjønnsbalanse og likestilling på agendaen i strukturendringsprosessen ved å arrangere en felles konferanse.

Strukturreformen i UH-sektoren: Lovende for likestilling?