Samfunnssikkerhet, terrorisme og kjønn

21sep
21. september 2016 - 12:30 til 15:30

Hvilken nytte har vi av kjønnsperspektiver i forskning på samfunnssikkerhet?

Innledere:

Michael Kimmel:
Kimmel er en amerikansk sosiolog og mannsforsker. Han er tilknyttet State University of New York og er redaktør for det anerkjente tidsskriftet Men and Masculinities
Kimmel er for tiden professor II ved Senter for Tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO.

Cathrine Moe Thorleifsson:
Thorleifsson er postdoktor ved Sosialantropologisk Institutt ved UiO og er tilknyttet C-REX – Senter for ekstremismeforskning ved UiO.

Torunn Tryggestad:
Tryggestad er seniorforsker og direktør ved PRIO Centre on Gender, Peace and Security.

Seminaret avsluttes med en samtale mellom de tre innlederne.

Moderator: Linn Stahlsberg

Målgrupper: forskere, forvaltning, policy makers og interessert allmennhet.

Konferansen er en oppfølging av fjorårets EnGenderingExcellence-konferanse om betydningen av kjønnsperspektiver i forskning.

Det serveres lett lunsj fra 12:00. Etter seminaret blir det mulighet for mingling og forfriskninger

Seminaret vil bli avholdt på engelsk.

PÅMELDING HER

 

Lenke: http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Samfunnssikkerhet_terrorisme_og_kjonn/1254020142826