Program nettverksmøte 2006

09.00: Registrering
09.15: Velkommen
09.20: Oppspark
  Kari Melby, leder i Komité for integreringstiltak
09.30: Når likestilling skal bli praksis
  Eva Mark, fil.dir i teoretisk filosofi, jobber med lederutvikling ved universitetet i Gøteborg
10.10 Spørsmål og kommentarer
10.25 Pause
10.45: Nytenkning og matriseorganisering ved Universitetet i Oslo
  Inga Bostad, viserektor ved Universitetet i Oslo
11.00: Å lede et likestillingsarbeid
  Kommentar ved Marit Godeseth, høgskolelektor og leder av Likestillingsutvalget ved høgskolen i Lillehammer
11.15: Workshops: Organisering av likestillingsarbeidet
12.00: Lunsj
13.00: Workshops: Organisering av likestillingsarbeidet forts.
13:30: Panel: Nettverksbygging i UoH-sektoren
 
  • Lise Christensen, seniorrådgiver i Norges forskningsråd
  • Ola Stave, generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet
  • Nina Kristiansen, Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning
14.00: Likestillingsvurdering av budsjetter
  Anne Havnør, seniorrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet
14.20: Pause
14:40: Workshops: Framtidsrettete likestillingstiltak
15.30: Plenum
16.30: Avslutning