Program: Ett trinn opp

10. januar 2006

DEL 1
09.00: Registrering
09.30: Velkommen
09.45: Åpningsinnlegg
  Norske forskningspolitiske satsinger i et likestillingsperspektiv
Kunnskapsminister Øystein Djupedal
10.00: Presentasjon av Komité for integreringstiltak
  Leder for komiteen, Professor Kari Melby
10.15: Status og planer for likestilling i Universitets- og høgskolesektoren
  Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Kari Nyheim Solbrække
10.45: Pause

 

DEL 2
11.00: Why so slow?
  Professor Virginia Valian, Hunter College of the City University of New York
12.00: Spørsmål og kommentarer
12.15: Lunsj, Det norske teater
13.15: Gendered construction of scientific excellence
  Professor Teresa Rees, Pro-Vice-Chancellor of Cardiff University
14.00: Spørsmål og kommentarer
14.15: Pause

 

DEL 3
14.30: Paneldebatt: Hvilke rammer må legges for likestilling i akademia?
  Panel:
 
  • Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen
  • Torunn Klemp, rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, leder av formidlingsutvalget UHR
  • Arvid Hallén, adm.direktør Norges forskningsråd
  • Bjørn Tore Kjellemo, avdelingsdirektør, Universitets- og høgskoleavdelingen, Kunnskapsdepartementet
  Debattleder: Hege Skjeie, Professor i statsvitenskap Universitet i Oslo
15.45: Avslutning og oppsummering
  Leder for komiteen, Professor Kari Melby

 

Etter kl. 16.00
Etter programmet blir det nettverkskafé med mulighet for å summe videre og møtes på tvers for de som ønsker det.