Program 29.10.2009

Likestilling på instituttene - status og satsing

 

10.00-10.15
Velkommen

ved Gerd Bjørhovde, Kif-komiteens leder

10.15-10.45
Aktuelle utfordringer til instituttsektoren og likestillingsarbeid

ved Unni Steinsmo, SINTEF

To ferske forskningsrapporter på feltet:

10.45-11.15
Kvinners karrieremuligheter i instituttene

ved Aagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning

11.15-11.45
Instituttsektoren - Kjønn og organisasjon

ved Agnete Vabø, NIFU STEP

LUNSJ

12.45-13.30
Interessegrupp eller integrering? Om ledarskapets betydelse för jämställdhetsarbete

ved Eva Mark, Grundtviginstitutet, Göteborgs universitet

13.30-14.00
LDO hjelper deg!

ved Taran Knudstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet. Presentasjon av ”Aktivitets- og redegjørelsesplikten; en veileder for universitets- og høgskolesektoren og forskningsinstituttsektoren”.

PAUSE

14.15-15.00
Avdeling for gode eksempler

med

  • Tor Grande, Institutt for materialteknologi, NTNU,
  • Anne Skarstein, Havforskningsinstituttet,
  • Margit Hermundsgård, KIFS – Kvinnelige Ingeniører og Forskere i SINTEF
  • Gry Alfredsen, Norsk institutt for skog og landskap.

15.00-15.30
Veier videre

Lars Holden, styreleder FFA

Johs. Kolltveit, spesialrådgiver, Divisjon for innovasjon, Norges forskningsråd

* * * *

Møteleder Ernst Kristiansen, SINTEF, medlem av Kif-komiteen.