Presentasjoner

Velkommen

ved Gerd Bjørhovde, leder Kif-komiteen og Universitetet i Tromsø

LDO hjelper deg!

ved Taran Knudstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet. Presentasjon av ”Aktivitets- og redegjørelsesplikten; en veileder for universitets- og høgskolesektoren og forskningsinstituttsektoren”.

Avdeling for gode eksempler

Anne Skarstein, Havforskningsinstituttet,

Gry Alfredsen, Norsk institutt for skog og landskap.

Veier videre

Lars Holden, styreleder FFA

Johs. Kolltveit, spesialrådgiver, Divisjon for innovasjon, Norges forskningsråd

Veileder for forsknings- sektoren

LDOs veileder om aktivitets- og redegjørelsesplikten ble presentert på konferansen.

Se også