Nordiske og europeiske publikasjoner

Nordiske oversikter

Kyndel, Dag
Jämställdhet inom universitet och högskolor : en bibliografi med kommentarer / [innehåll: Dag Kyndel, Leif Lindberg, Ulla Riis] Trykt: Stockholm : Högskoleverket, 2003 ; (Stockholm : Högskoleverkets vaktmästeri). Sidetall: 133 s.
Bibliografier tilstreber å være fullstendig på svensk materiale i perioden 1995-2002, men inneholder også sentrale publikasjoner fra de andre nordiske landene.
Last ned rapporten Jämställdhet inom universitet och högskolor, (.pdf)

Køn og forskning
Den nordiske bibliografien Køn og forskning er utarbeidet av nettverket Forskning og køn i forandring i Norden. Bibliografien inneholder publikasjoner fra alle de nordiske landene og ligger tilgjengelig hos NIKK – Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning.
Se bibliografien her

Europeiske oversikter

Europa-kommisjonens har en oversikt over publiksjoner utgitt på feltet Kvinner i forskning. Se: Women and science
Oversikten inneholder både EU-rapporter, offesielle dokumenter og nasjonale publikasjoner.

Se også bibliografien til rapporten Waste of Talents: turning private struggles into a public issue utgitt av Enwise Expert Group on women scientists in the Central and Eastern European countries and in the Baltic States. Bibliografien inneholder både publiksjoner fra Balkan, sentral - og øst-Europa, samt publikasjoner som ser på kjønn og likestilling i forskning i europeisk og internasjonalt perspektiv. Bibliografien kan lastes ned her, (.pdf)