Nasjonal nettverks­konferanse for mangfold i UH-sektoren

27 Apr
til

Oslo

Tema: Fra kjønnslikestilling til mangfold
Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer ledere, HR- og likestillingsmedarbeidere i akademia til nasjonal nettverkskonferanse for mangfold 27.-28. april 2017. Overordnet tema vil være hvordan institusjonene kan og bør forholde seg til det utvidede likestillingsbegrepet i organisasjon og ledelse.

Se program og påmelding