Minoritetspappaer i fedrekvotens tidsalder

Kort omtale:

TEST Omtale, sammendrag eller fulltekst ettersom hvordan teksten er og hva som eventuelt finnes tilgjengelig.

Faktafelt med:

tidsskrifthenvisning, utgivelsesår, utgiver, utgiversted, omtalelenke(r), fulltekstlenke, databaselenke(r)

Marginale idealer?

TESTBOKS.

Thomas Michael Walles doktorgradsprosjekt  "Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe pakistanere i Norge" ved NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i for 2002-2005 er finansiert av Forksningsrådet under prosjektet "Menn og maskuliniteter".

Se også