Medlemmer 2010–2013

Følgende personer var medlemmer i Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) i perioden 2010-2013:

Gerd Bjørhovde

Gerd Bjørhovde

Komitéleder
Professor dr.philos
Institutt for litteratur og kultur
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
E-post: gerd.bjorhovde@uit.no
Telefon: 77 64 55 60 / 91 70 92 16

Kjell Bratbergsengen

Kjell Bratbergsengen

Professor
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)
NTNU
Sem Sælandsvei 7-9
7491 Trondheim
E-post: kjellb@idi.ntnu.no
Telefon: 73 59 34 39

Eivind Engebretsen

Professor
Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO
Pb 1130 Blindern
0318 OSLO/
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo
E-post: eivind.engebretsen@medisin.uio.no
Telefon: 22 84 53 52

Ernst H. Kristiansen

Ernst H. Kristiansen

Konserndirektør
SINTEF
Postboks 124, Blindern
0314 Oslo
E-post: Ernst.H.Kristiansen@sintef.no
Telefon: 93 05 93 05 

Elisabet Ljunggren

Elisabet Ljunggren

Seniorforsker
Nordlandsforskning
Postboks 1490
8049 Bodø
E-post: elisabet.ljunggren@nforsk.no
Telefon: 75 51 76 17 

Julie Ness

Student
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Storgata 19
0184 Oslo
E-post: juliene85@gmail.com
Telefon: 99 57 96 67

Jesper Simonsen

Jesper Simonsen

Divisjonsdirektør
Divisjon for samfunn og helse
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo
Epost: jws@rcn.no
Telefon: 22 03 72 70 / 93 21 98 89

Eva Skærbæk

Eva Skærbæk

Professor
Avdeling for helse- og sosialfag
Høgskolen i Østfold
1757 Halden
E-post: eva.skaerbaek@hiof.no
Telefon: 69 30 30 67

 

Varamedlemmer

Ola Magnussen Rydje

Leder av Velferd- og likestillingspolitisk komité
Norsk studentorganisasjon
Lakkegata 3
0187 Oslo
E-post: olarydje@gmail.com
Telefon: 22 04 49 70 / 47 86 13 20

Signe Bang

Spesialrådgiver    
Divisjon for vitenskap, Avdeling for klinisk medisin og folkehelse
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo
E-post: sba@forskningsradet.no
Telefon: 22 03 71 73 / 41 56 75 56

Lars Holden

Adm.direktør
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
E-post: lars.holden@nr.no
Telefon: 22 85 26 72

Lise Langåker

Førsteamanuensis
Høgskolen Stord/Haugesund
Bjørnsonsg. 45
5528 Haugesund   
E-post: lise.langaker@hsh.no
Telefon: 52 70 27 59 / 41 54 61 49
 

Observatører

Unni Nikolaysen

Seniorrådgiver
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
E-post: unni.nikolaysen@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 68

Heidi Elisabeth Sandnes

Konstituert direktør
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning
Stensberggata 25
0170 Oslo
E-post: post@kilden.forskningsradet.no
Telefon 22 03 80 80


Sekretariat

Linda M. Rustad (permisjon)

Hege Elisabeth Løvbak

Rådgiver
Universitets- og høgskolerådet
Pilestredet 46b
0167 Oslo
E-post: hege.lovbak@uhr.no
Telefon: 22 45 39 66 / 92 04 24 55

Nina Widding

Kontorsjef
Universitets- og høgskolerådet
Pilestredet 46b
0167 Oslo
E-post: kif@uhr.no
Telefon: 22 45 39 71 / 92 23 15 19