Medlemmer

Professor Kari Melby (leder)
Institutt for tverrfaglige kulturstudier
NTNU
Dragvoll
7491 Trondheim
E-post: kari.melby@hf.ntnu.no
Telefon: 73591728

Professor Rune Nilsen
Senter for internasjonal helse
Arm. Hansens Hus, Haukelandsv. 28
5021 Bergen
E-post: Rune.Nilsen@cih.uib.no
Telefon: 55974983 / 41479217

Professor Siri Pettersen Strandenes
Norges Handelshøyskole
Institutt for samfunnsøkonomi
Helleveien 30
5045 Bergen
E-post: siri.strandenes@nhh.no
Telefon: 55959254 (99238006)

Daglig leder Nina Kristiansen
KILDEN
Holbergsgt. 1
0166 Oslo
E-post: nina.kristiansen@kilden.forskningsradet.no
Telefon: 22 03 80 80

Avdelingsleder Arnfinn J. Andersen
Samfunnsavdelingen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Postboks 8048 Dep
0031 Oslo
E-post: a.j.andersen@skk.uio.no
Telefon: 24055950

Student Jon Ivar Thompson Eikeland
E-post: jon.eikeland@student.uib.no
Telefon: 992 51 950

Seniorrådgiver Tone Kristin Eng (observatør)
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
E-post: tone.eng@kd.dep.no
Telefon: 22247567

Seniorrådgiver Lise Christensen (observatør)
Norges forskningsråd
P.b. 2700 St Hanshaugen
0131 Oslo
E-post: lc@forskningsradet.no
Telefon: 22037467

Sekretariat

Seniorrådgiver Linda M. Rustad
Universitets- og høgskolerådet
Pilestredet 46b
0167 Oslo
E-post: linda.rustad@uhr.no
Telefon: 22 45 39 66 / 993 63 152

Rådgiver Mari Rigstad (sekretær)
Universitets- og høgskolerådet
Pilestredet 46b
0167 Oslo
E-post: mari.s.rigstad@uhr.no
Telefon 22 45 39 54 eller faks 22 45 39 51.