Medlemmer

Følgende personer var medlemmer i Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning i perioden 2007-2010:

Gerd Bjørhovde
Komitéleder
Professor dr.philos
Institutt for litteratur og kultur
Universitetet i Tromsø

Knut Holtan Sørensen (gikk ut av komiteen i 2008)
Professor
Institutt for tverrfaglige kulturstudier, HF-fakultetet
NTNU

Gunnar Bolstad
Spesialrådgiver
Norges forskningsråd

Kjell Bratbergsengen (supplert inn i komiteen vinteren 2008)
Professor
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)
NTNU

Helene Bustad Johannessen
Student
Studentenes Landsforbund

Karen-Lise Scheie Knudsen
Seniorrådgiver
Universitetet i Agder

Ernst H. Kristiansen
Konserndirektør
SINTEF

Eva Skærbæk
Førsteamanuensis
Avdeling for helse- og sosialfag
Høgskolen i Østfold

Observatører

Unni Nikolaysen
Seniorrådgiver
Kunnskapsdepartementet

Maria Grönroos
Direktør
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning

Sekretariat

Linda M. Rustad
Seniorrådgiver
Universitets- og høgskolerådet

Mari Rigstad, seniorrådgiver/Nina Widding, rådgiver
Universitets- og høgskolerådet