Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe pakistanere i Norge

Sammendrag:

TEST forhåndsbeskrivelse: En studie om menn med pakistansk bakgrunn i Norge. Hvilken rolle spiller etnisk identitet i konstitueringen av kjønnsidentitet?

Walle følger et cricketlag med pakistanske menn i 20-30 årene. Han studerer relasjoner knyttet til spillingen, hvordan hierarkier og rangordninger oppstår. Derfra vil han gå videre til andre sosiale arenaer. Walle ønser et bredt innblikk i de utvalgte mennenes liv. Ved etterhvert å følge mennene både hjemme, i mannlige fellesskap, i arbeid og på offentlige arenaer, vil han se hvordan mannlighet uttrykkes ulikt i ulike situasjoner. Særlig interessant er det å studere hvordan mennene takler overgangene mellom arenaene.

Faktafelt med:
utgivelsesår, utgiver, utgiversted, omtalelenke(r), fulltekstlenke, databaselenke(r)

Marginale idealer?

TESTBOKS.

Thomas Michael Walles doktorgradsprosjekt  "Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe pakistanere i Norge" ved NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i for 2002-2005 er finansiert av Forksningsrådet under prosjektet "Menn og maskuliniteter".

Se også