Lederskap

AKKA - Akademiska Kvinnors Ansvar

Dette programmet som drives ved universitetet i Lund i Sverige har som mål å få flere kvinner i ledende stillinger ved institusjonen, som blant annet dekaner, prodekaner, prefekter og som medlemmer i tunge komiteer og utvalg. Programmet retter seg inn mot erfarne kvinnelige forskere og lærere ved universitetet. 
Les mer om AKKA
Les AKKA-rapport 2006: Erfarenheter av ett genusintegrerat ledarskapsprogram (.pdf)

IDAS

IDAS er et nasjonalt lederutviklingsprosjekt med mål om å få flere kvinner i ledende akademiske stillinger ved universitet og høgskoler i Sverige. 
Les mer om IDAS