Lanseringsseminar: «Å være utlending er ingen fordel». Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

Hvilke barrierer møter etniske minoriteter ved norske høgskoler, universiteter og forskningsinstitutt? (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Kif-komiteen har store forventninger til rapporten som legges fram, først når vi har kunnskap om karriereløp og barrierer kan gode tiltak utformes i sektoren.

Kif-komiteen ønsker at rapportens funn blir gjenstand for en bred faglig debatt, og avslutter konferansen med akademisk talkshow mellom en rekke sentrale aktører med mulighet til å påvirke utviklingen.

Målgruppe: Faglige og administrative ledere i forskningssektoren, forskere, forvaltningen, representanter for fagforeninger og andre interesserte.

Arrangør: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen)

Program

Lanseringsseminar: «Å være utlending er ingen fordel». Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

11. mars i Folkets hus, Youngstorget i Oslo
Møteleder: Elisabet Ljunggren

08.30-09.00    Forfriskninger

09.00-10.00    Barrierer for mangfold og karriereløp for innvandrere i norsk akademia. Rapportens hovedfunn v/Cathrine Egeland, Ida Drange og Tatiana Maximova-Mentzoni, AFI og Liv Anne Støren, NIFU
10.00-10.30    Mangfold i akademia - inkludering og like muligheter v/ Curt Rice, komitéleder, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet

10.30-10.45    Spørsmål/diskusjon       
10.45-11.00    Pause   

11.00-11.40    Kommentarer til rapportens funn v/ Bernadette Kumar, direktør, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og Jonas Debesay, førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

11.40-12.00    Spørsmål/diskusjon       
12.00-13.00    Lunsj

13.00-13.30    Mangfold i akademia. Refleksjoner om funnene i undersøkelsen v/ Liza Reisel, forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon, Institutt for samfunnsforskning
13.30-13.45    Kort kommentar v/Mariette Lobo, fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet

13.45-14.00    Pause       

14.00-15.30    Akademisk talkshow. Veien videre.
Curt Rice leder diskusjonen.
Cathrine Egeland, AFI/NIFU: Hvilke strategier og tiltak er det behov for?
Bernadette Kumar, Nakmi: Hvilke aktører bør være med?
UHR, ved leder Vidar L. Haanes: Hvordan kan sektoren ta tak i utfordringer rapporten melder om?
Forskerforbundet, ved leder Petter Aaslestad: Hva trengs det mer forskning om?

Se fullstendig program

Praktisk informasjon

Tid og sted: 11. mars, Folkets hus, Youngstorget i Oslo

Konferansen er gratis.

Påmeldingsfrist: 1. mars

Påmelding: https://response.questback.com/universitetsoghgskoler...
 

Les rapporten

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) fikk mangfold som en del av sitt mandat i august 2014.

I 2015 lyste Kif ut et oppdrag for en utredning om situasjonen for minoriteter i akademia. Målsetningen er at prosjektet skal gi kunnskap om hva slags utfordringer og muligheter personer med innvandrerbakgrunn møter når det gjelder karriereutvikling i akademia.

Mangfoldsutredningen er nå ferdig og skal lanseres på seminaret 11. mars.

Se lenkene under for mer om utredningen og om workshopen om mangfold, som komiteen arrangerte høsten 2015.

Les rapporten

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) fikk mangfold som en del av sitt mandat i august 2014.

I 2015 lyste Kif ut et oppdrag for en utredning om situasjonen for minoriteter i akademia. Målsetningen er at prosjektet skal gi kunnskap om hva slags utfordringer og muligheter personer med innvandrerbakgrunn møter når det gjelder karriereutvikling i akademia.

Mangfoldsutredningen er nå ferdig og skal lanseres på seminaret 11. mars.

Se lenkene under for mer om utredningen og om workshopen om mangfold, som komiteen arrangerte høsten 2015.