Lansering CORE Topplederbarometer – Mer kjønnsbalanse på toppen?

27mai
27. mai 2016 - 8:00 til 10:00
Norske kvinner investerer mer i utdanning enn menn, og kvinners og menns deltakelse på arbeidsmarkedet nærmer seg hverandre. Det er nå gått mer enn ti år siden stortinget vedtok at det skulle være minst 40 prosent kvinner i styrene i de børsnoterte og de offentlige eide selskapene. Sammensetningen av styrene er endret, men hvordan står det til i toppledelsen?