Lansering av veileder for omstilling

Kif-komiteen står bak en veileder som skal være et praktisk verktøy i likestillingsarbeidet. (Illustrasjonsfoto: Stephen Di Donato/Unsplash.com)

Velkommen til lansering 27. januar 2017!

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) lanserer Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, 27. januar.

Praktisk informasjon

Veilederen skal lanseres på den nylig fusjonerte Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, 27. januar 2017 kl. 10-11.

Tid: 27. januar kl. 10-11

Sted: auditorium 3, 1. etasje i hovedbygningen, Høgskolen i Innlandet, campus Hamar.

Seminaret skal strømmes.

Bakgrunn

Fra 1. januar 2016 fusjonerte en rekke universiteter og høgskoler, og regjeringen har bestemt nye sammenslåinger fra 1. januar 2017. Kif-komiteen har satt dette på agendaen i 2016 ved å arrangere en konferanse sammen med NTNU. Nå har komiteen laget en veileder for å gi høgskoler og universiteter et praktisk redskap i omstillingsarbeidet, og for å minne dem på å ha kjønnsbalanse og mangfold framme i bevisstheten.

Les om veilederen: Nytt verktøy for likestilling i omstilling

Veilederen (leservennlig versjon)
Veilederen (utskriftsvennlig versjon)

Program

Program for lanseringen:

  • Presentasjon av veilederen fra Kifs ståsted. Ved Curt Rice, leder av Kif-komiteen og rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Høgskolen i Innlandet i omstilling – hvordan inkorporerer HINN et kjønns- og mangfoldperspektiv i prosessen, og hvordan organiserer de likestillingsarbeidet i ny organisasjon? Ved Anna Linnea Ottosen, rektor ved Høgskolen i Innlandet.
  • Fra politikk til handling – hvordan kan veilederen brukes på HINN? Ved Goro Ree-Lindstad, direktør ved Likestillingssenteret Hamar.
  • Hvordan spiller kjønns- og mangfoldstematikk inn på strukturreformen og fusjonene i sektoren, og hvorfor er en slik veileder viktig? Ved Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær Forskerforbundet. 
  • Spørsmål og diskusjon.

Velkommen!

Følg konferansen

Lanseringen av veilederen kan følges live her.

Sendingen starter litt før kl. 10.00 fredag 27. januar.

Merk at strømming live ikke er tilgjengelig for mobile enheter, og på PC eller Mac må det brukes Internet Explorer eller Firefox.

Les mer hos Høgskolen i Innlandet