Kvalitet 2009

Kvalitet i forskning er viktig. Men hva er egentlig kvalitet? Hvordan vurderes og styrkes kvalitet? Og hvilken rolle spiller kjønn i dette?

Likestillingsperspektiv på kvalitet i forskning var hovedtema på den nordiske forskningspolitiske konferansen KVALITET 2009, som ble avholdt 23. - 24. mars 2009 i Oslo. Her var forskningspolitiske aktører fra hele Norden samlet til dialog om framtidens fremragende forskning, eksellensbegrepet og likestilling i akademia.

En rekke toneangivende forskere og forskningspolitiske aktører fra Norden og Europa forøvrig var invitert til å holde innlegg og debattere. På programmet sto blant annet en paneldebatt med representanter for de nasjonale forskningsrådene og NordForsk.

Konferansen ble arrangert av Kunnskapsdepartementet i Norge, Norges forskningsråd, NordForsk, Nordisk institutt for kunnskap om kjønn, Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning og Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge. KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning sto for det praktiske arbeidet.

Les mer på konferansen hjemmeside: KVALITET 2009

Konferanse

KVALITET 2009 ble avholdt 23. - 24. mars 2009 i Oslo. Konferansen har egen nettside: KVALITET 2009