Kunnskapsseminar 2006

Program Kunnskapsseminar

08.45: Registrering
09.00: Nina Kristiansen ønsker velkommen
09.10:  Styrk kunnskapsgrunnlaget om kvinner i forskning
   Leder for komiteen, Professor Kari Melby
09.30: Erfaringer fra det danske forskningsprosjektet ’Kønsbarrierer i de højere
  uddannelser og forskningen’
  Inge Henningsen, professor i statistikk ved Københavns Universitet
10.00: Spørsmål og diskusjon
10.15: Kaffepause
10.30: Research on gender in academia: international experiences and issues to be
  explored
  Liisa Husu, doctor of Social Sciences, University of Helsinki
11.15: Spørsmål og kommentarer
11.30: Lunsj, Det norske teater
12.30: Kunnskapsstatus Norge
  Elisabeth Hovdhaugen, NIFUSTEP
13.00: Debatt/rundebord: Kjønn og likestilling i akademia – hva er
  forskningsutfordringene?
  Innledende innlegg ved:
  Knut Sørensen, professor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU Gunn Birkelund, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO Gro Hanne Aas, fil.dr. i idé- og lærdomshistorie Vivian Lagesen, forsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
  Nina Kristiansen og Marte Ryste leder diskusjonen     
14.00: Kaffepause med kaker
14.15: Diskusjonen fortsetter
15.00: Oppsummering av dagen
  Siri Pettersen Strandenes, Komité for integreringstiltak
15.30: Avslutning