Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) 2010–2013

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og hadde virket i to perioder da den tredje komiteen ble oppnevnt 1. april 2010. Samtidig ble navnet endret til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

Kif-komiteen ble oppnevnt for perioden 1. april 2010 til 31. desember 2013 og ble ledet av professor Gerd Bjørhovde.

Sekretariatet for komiteen var lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Mandat for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) 2010–2013

Rapport for videre satsing

Kif-komiteens rapport Styrk satsingen. Videreføring av Kif-komiteens arbeid etter 2013 viser både hva universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene mener om arbeidet til Kif-komiteen, og hva som er komiteens ønsker for framtidige innsatsområder for bedre kjønnsbalanse i forskningssektoren.

Les også: Styrk satsingen!