Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning 2004–2007

Komité for integreringstiltak ble opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 og virket fram til januar 2007. Komiteens mandat var å arbeide for integrering av likestilling i universitets- og høyskolesektoren. Professor Kari Melby ledet komiteen. Sekretariatet var lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Komiteen ble opprettet for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket. Bakgrunnen for opprettelsen av komiteen lå i utredningen Kvinner i forskning - fra kvotering til integrering som Norges forskningsråd gjorde etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Rapporten kan lastes ned hos Forskningsrådet.

I februar 2007 leverte komiteen sin sluttrapport Kjønnsbalanse i akademia - gylne muligheter.

Les mer:

Nyhetssaker:
Tyngde og legitimitet
Økonomisk premiering ved ansettelse av kvinner

Sluttrapport

Den første Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning leverte sin sluttrapport til Kunnskapsdepartementet i 2007: Kjønnsbalanse i akademia - gylne muligheter.