Kjønnsbalanse i kulturlivet og i forskning – felles utfordringer?

7jun
7. juni 2016 - 13:00 til 16:00

Manglende kjønnsbalanse er også en utfordring andre steder enn i akademia, blant annet innen kunst- og kulturfeltet. Forskningsrådet inviterer derfor kunstnere og forskere til en diskusjon om felles utfordringer og løsninger.