«Kif-effekten»

Snart ti år etter første komité var på plass, er det på tide å se hvilken betydning Kif-komiteens arbeid har hatt for økt kjønnsbalanse i forskning. Formålet med seminaret vil både være å sette fokus på komitéens virkeområde, og en stafettpinneoverrekkelse til en ny komité. Kif-komiteen vil også overrekke statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet en liste over prioriterte tiltak for å øke kjønnsbalansen på toppstillingnivå i norsk forskning. Seminaret avsluttes med en forrykende paneldebatt.

Praktiske opplysninger

Tid: 4. desember kl. 10.30 – 16.20
Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo
Arrangør: Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen)

Påmelding: innen fredag 29. november

Program

10.30 – 11.00 Kaffe og registrering

11.00 – 11.10 Velkommen ved Kif-komitéleder Gerd Bjørhovde.

11.10 – 11.40 Agnete Vabø, NIFU: Kjønn og forskning; Fra nasjonalt til globalt fokus.

11.40 – 11.50 Spørsmål fra salen

11.50 – 12.05 Pause

12.05 – 12.35 Mari Teigen, ISF: Alles jobb, ingens ansvar - likestillingens vikeplikt.

12.35 – 12.45 Spørsmål fra salen

12.45 – 13.45 Lunsj

13.45 – 14.00 Kif-komiteen overrekker statssekretær Bjørn Haugstad en liste over prioriterte tiltak for å øke kjønnsbalansen på toppstillingsnivå i norsk forskning.

14.00 – 14.45 Ministafett: ”Kif-effekten”- betydningen av en kif-komité
Deltagere: Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet, Jesper W. Simonsen fra Norges forskningsråd, Taran Knudstad fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og Linda Rustad fra Komité for kjønnsbalanse i forskning.

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 16.00 Paneldebatt: Talenter på spill – Hvorfor er Kifs arbeid fortsatt viktig?
Deltagere: Jesper W. Simonsen fra Norges forskningsråd, rektor Mari Sundli Tveit fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, rektor Liv Reidun Grimstvedt fra Høgskolen Stord/Haugesund, Gunnar Jordfald fra Forskningsinstituttenes Fellesarena og Ola Stave fra Universitets- og høgskolerådet.
Panelet ledes av Beret Bråten, Fafo.

16.00 – 16.20 Takk for nå! Komitéleder Gerd Bjørhovde oppsummerer dagen og gir stafettpinnen videre til neste Kif-komité.

Les mer

Se lenkene under for å lese nyhetssaker om noe av Kif-komiteens arbeid, invitasjon til seminaret og mer om Kif-komiteen.

Les mer om Kif-komiteen: Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) 2010-2013

Invitasjon til seminar: «Kif-effekten»