Integrering av likestillingsarbeidet – Kvinner i forskning

Seminaret ble åpnet av leder Kari Melby og hadde følgende innledere: forsker Elisabeth Hovdhaugen, NIFU, professor Knut H. Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, post doc. Cathrine Egeland, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, daglig leder Lise Nordbrønd, Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø, professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo likestillingsrådgiver Lise Christensen, Universitetet i Oslo, personal- og organisasjonssjef Aase Skadsdammen, Orkla ASA og professor/prorektor Rune Nilsen, Universitetet i Bergen (medlem komiteen).

Det var til sammen 32 deltakere (inkludert innledere og komitémedlemmer). Det var ingen åpen invitasjon, men deltakerne var direkte invitert og inkluderte representanter fra høgskoler, universiteter, vitenskapelige høgskoler og andre relevante aktører.