Å integrere likestilling i virksomheten

Likestillingsvurdering av budsjetter

Universitetet i Oslo er det første universitetet i Norge som har likestillingsvurdert de ulike budsjettene ved institusjonen. Med inspirasjon fra Canada tok viserektor Inga Bostad sammen med likestillingsrådgiver Anna Vibeke Lorentzen initiativ til at det ble gjort en forundersøkelse på hvordan tre ulike budsjett ble fordelt mellom kvinner og menn i vitenskapelige stillinger.
Les mer i magasinet: Røde likestillingstall
Les mer i Uniforum: Mannlege forskarar vinn lønnskampen på UiO

Anne Havnør, tidligere seniorrådgiver Barne- og likestillingsdepartementet, har vært med på å utarbeide ”Veileder til likestillingsvurdering og omtale i departmentenes budsjettproposisjoner”. På nettverksmøtet for likestillingsarbeidere i 2006 foreleste hun om likestillingsvurdering av budsjetter som et mulig verktøy for likestilling i akademia.
Les om hennes foredrag her: Hvor går pengene?
Les Veileder til likestillingsvurdering og omtale i departementenes budsjettproposisjoner, (.pdf)

 

 

 

Guide for integrering av likestillingsarbeid

UK Resource Centre for Women in SET har utarbeidet flere beste praksis-rapporter for arbeidsgivere knyttet til kvinner i forskning. Her behandles tema som forhold mellom arbeid og familie, likelønn og deltidsarbeid.

Se også

Guide for integrering av likestillingsarbeid

UK Resource Centre for Women in SET har utarbeidet flere beste praksis-rapporter for arbeidsgivere knyttet til kvinner i forskning. Her behandles tema som forhold mellom arbeid og familie, likelønn og deltidsarbeid.

Se også

Guide for integrering av likestillingsarbeid

UK Resource Centre for Women in SET har utarbeidet flere beste praksis-rapporter for arbeidsgivere knyttet til kvinner i forskning. Her behandles tema som forhold mellom arbeid og familie, likelønn og deltidsarbeid.

Se også