Innledere

Gry Alfredsen, forsker, Norsk institutt for skog og landskap

Gerd Bjørhovde, Kif-komiteens leder og professor, Kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø

Tor Grande, professor, Institutt for materialteknologi, NTNU

Margit Hermundsgård, forsker, KIFS – Kvinnelige Ingeniører og Forskere i SINTEF

Lars Holden, styreleder FFA og adm. dir. Norsk Regnesentral

Taran Knudstad, rådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Johs. Kolltveit, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Ernst Kristiansen, medlem av Kif-komiteen og konserndirektør, SINTEF

Eva Mark, föreståndare, Grundtviginstitutet, Göteborgs universitet

Anne Skarstein, avdelingsdirektør, Havforskningsinstituttet

Unni Steinsmo, konsernsjef, SINTEF

Aagoth Storvik, forsker II, Institutt for samfunnsforskning

Agnete Vabø, forskningsleder, NIFU STEP