Europa

Transnasjonalt

Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS)
http://www.genderportal.eu/organisations/central-european...

EU-kommisjonen: Likestilling i forskning
http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender

EQ - UNI - European Network on Gender Equality in Higher Education. Inngang til en europeisk e-postliste med tema likestilling i høyere utdanning
http://www.helsinki.fi/tasa-arvo/suomi/equni.html

GENDER-NET ERA-NET
http://www.gender-net.eu/

Frankrike

Mission pour la place des femmes CNRS (Mission for the place of women at CNRS)
http://www.cnrs.fr/mpdf/

Storbritannia

Equality Challenge Unit (ECU)
http://www.ecu.ac.uk/

ECU’s Athena SWAN Charter
http://www.ecu.ac.uk/equality-charter-marks/athena-swan/

International Journal of Gender, Science and Technology
http://genderandset.open.ac.uk/index.php/genderandset/index

WISE (Women in to Science and Engineering)
http://www.wisecampaign.org.uk/

Tsjekkia

National Contact Centre for Women and Science
http://en.zenyaveda.cz/

Tyskland

CEWS - Center of Excellence Women and Science
http://www.gesis.org/cews/en/home/

GenderKompetenzZentrum (The GenderCompetenceCenter)
http://www.genderkompetenzzentrum.de/

Women in Education and Research (Federal Ministry of Education and Research)
http://www.bmbf.de/en/474.php

Østerrike

fFORTE – Frauen in Forschung und Technologie (Women in Research and Technology)
http://www.fforte.at/

Denne siden ble sist oppdatert 08.04.2015.

Nettverk i Europa

European Platform of Women Scientists (EPWS) samler nettverk for kvinnelige forskere i Europa. På plattformens hjemmeside ligger oversikt over alle medlemsnettverkene.

Se også