Ett trinn opp - en konferanse om ledelse for likestilling i akademia

Her kan du lese innlegg og nyhetssaker fra konferansen.

Norske forskningspolitiske satsinger i et likestillingsperspektiv Det er glede for meg å kunne åpne denne konferansen om ledelse for likestilling i akademia. Takk til "Komiteen for integreringstiltak – kvinner i forskning", som tok initiativet til å samle norske og internasjonale forskningsmiljøer, myndigheter og universitets- og høgskolesektor i dag for å diskutere rammene for likestillingsarbeidet i forskningen. Dette er et emne som engasjerer meg. At over 200 har møtt fram her på Håndverkeren tyder på at det også er et tema som engasjerer sektoren! Les Kunnskapsminister Øystein Djupedals åpningsinnlegg på konferansen på Odin Les vår artikkel om Djupedals innlegg: Vil ha flere kvinner til realfag og næringsliv
Presentasjon av Komité for integreringstiltak Kvinneandelen blant det vitenskapelige personalet synker med stigende stillingsnivå. Det er relativt sett flere kvinner enn menn som faller fra på hvert trinn oppover karrierestigen. Dette er et problem. Det handler om for det ene om rettferdighet. Den sterke kjønnsskjevheten er ikke forenlig med kjønnsrettferdighet, med begge kjønns like muligheter til å bruke sine evner og talenter. Kari Melby, leder av Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning. Kari Melby
Status og planer for likestilling i Universitets- og høgskolesektoren Der hvor vi aner et særlig stort sprik mellom ideelle fordringer og en mer integrert tiltakslyst, er ved enkelte av de vitenskapelige og private høgskolene. Med unntak av Norges idrettshøgskole kan det se ut som om denne gruppen er kommet påfallende kort når det gjelder å formulere og implementere en mer tiltaksorientert integreringspolitikk. Et gjennomgående problem blant disse institusjonene er kort sagt planer av relativt idealistisk karakter, noe vi mener formuleringer som ”oppfordre kvinner til å søke” eller” utvikingstiltak for kvinnelig ansatte vil taes spesielt vare på gjennom medarbeidersamtaler” i sterk grad indikerer. Les Kari Nyheim Solbrække sitt innlegg på konferansen Les rapporten "Status og planer for likestilling i universitets- og høgskolesektoren" Kari Nyheim Solbrække
Virginia Valian: Why so slow? Valian er professor i psykologi ved Hunter College, City University i New York. Valian har skrevet boken 'Why so slow? The advancement of women. Les om den her Les mer om Virginia Valian her Hunter College Les artikkel om Valians foredrag på konferansen hos KILDEN: Avgjørende forventninger   Virginia Valian
Teresa Rees: Gendered construction of scientific excellence Teresa Rees er professor i samfunnsvitenskap ved Cardiff University i Storbritannia Rees har arbeidet som rådgiver for EU-kommisjonen i spørsmål knyttet til kjønn og høyere utdannelse, arbeidsmarked, regional økonomisk utvikling og forskningspolitikk. Hun har deltatt i arbeidet med flere EU-rapporter innen feltet Kvinner og Forskning, blant annet rapporten National Policies on Women and Science in Europe utarbeidet av 'Helsinkigruppen vedrørende kvinner og forskning' og The 'ETAN' report on women and science. Les mer om Teresa Rees her Cardiff University Les foredraget 'Gendered construction of scientific excellence' Les også vår sak: Hva er fremragende?   Teresa Rees  
Paneldebatt: Hvilke rammer må legges for likestilling i akademia? Panel: Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen, Torunn Klemp, rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, leder av formidlingsutvalget UHR, Arvid Hallén (bilde), adm.direktør Norges forskningsråd og Bjørn Tore Kjellemo, avdelingsdirektør, Universitets- og høgskoleavdelingen, Kunnskapsdepartementet. Debattleder: Hege Skjeie, Professor i statsvitenskap Universitet i Oslo Les vår sak om paneldebatten her: Kreativ ledelse for likestilling   Arvid Hallén