Drømmejobben: Kjønn og etnisitet – spiller det en rolle?

6sep
6. september 2016 - 19:00 til 20:30

Cappelen Damm, Oslo

Kompetanse, kjønn og etnisitet, og betydningen dette har for inkludering, er tema i den nye boken til forsker Julia Orupabo ved Institutt for samfunnsforskning og CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning.

Vi retter søkelyset mot betydningen av kultur og uformelle krav i utdanning og arbeidsmarkedet. Hva betyr det egentlig når studenter opplever sin etnisitet og sitt kjønn som en barriere i noen profesjoner, mens de samme egenskapene blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Er det skolens rolle å forhindre at uformelle krav i et fag ekskluderer og begrenser noen grupper studenter? Står kultur i veien når arbeidsgivere vurderer innvandreres kompetanse?

I tillegg til forfatter Julia Orupabo, får du høre:
Curt Rice (rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus)
Gro Mjeldheim Sandal (professor ved Universitetet i Bergen)
Liza Reisel (forskningsleder ved institutt for samfunnsforskning)

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ber om at du melder deg på forhånd til akademisk@cappelendamm.no. Dørene åpner kl. 18.30.

Mer om arrangementet hos samfunnsforskning.no