Bli bedre på likestillingsarbeid!

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) inviterer til en ukes intensivkurs for de som jobber med likestilling ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner i Norge. Kurset gjennomføres over en uke på Lesbos høsten 2013.

Målet er å øke kunnskapen om kjønnsbalanse i forskning og forbedre det daglige likestillingsarbeidet. Kurset passer for instituttledere, personalmedarbeidere og alle andre som jobber med likestilling i forskning til daglig, og/eller har ansvar for likestillingsarbeidet.

Metochi studiesenter. (Foto: Olav Breen)

Tid

21.-28. september 2013.

Sted

Universitetet i Agders studiesenter Metochi på øya Lesbos i Hellas.

Pris

Kif-komiteen sponser hver deltaker med 3 000 kroner. Dette gjør at deltakeravgiften kun blir 6 500 kroner per person. Avgiften dekker fly tur/retur Gardermoen-Lesbos, opphold og mat for hele uka, ekskursjon, samt buss tur/retur Metochi/flyplassen på Lesbos. 

Hvorfor?

  • For å oppnå bedre kjønnsbalanse og rekruttering ved egen institusjon
  • For å få hjelp til å utvikle og forbedre det praktiske likestillingsarbeidet
  • For å øke egen kompetanse
  • For å bygge nettverk med andre som har forskningspolitikk, rekruttering og likestilling som arbeidsfelt
Metochi studiesenter. (Foto: Olav Breen)

Temaer

Med dette kurset ønsker Kif-komiteen å bidra med mer rådgivning og direkte tilbakemelding på arbeidet og utfordringene universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene har.

Temaer vi ønsker å ta opp:

  • Ledelsesopplæring og ledelsesforankring
  • Hva sier lovverket, og hvordan håndheve aktivitets- og redegjørelsesplikten?
  • Hvordan integrere likestilling i institusjonens planer og strategier?
  • Rekruttering og karriereutvikling
  • Arbeidsmiljø

Se foreløpig program oppe til høyre på siden.

Påmelding

Det er en grense på 30 deltakere. Alle som ønsker å delta anbefales å melde seg på så raskt som mulig.

Påmeldingen er bindende. Depositum på 2 000 kroner faktureres deltakerne etter påmeldingsfristens utløp.

Kontakt

Spørsmål rettes til Kif-komiteen: kif@uhr.no


Velkommen!

Program

Se lenker under for ferdig program og praktisk informasjon. 

Hvis du lurer på noe, ta kontakt på e-post: kif@uhr.no

Metochi studiesenter

Universitetet i Agder driver studiesenteret Metochi på øya Lesbos i Hellas. I lenken under kan du lese mer om studiesenteret.

Foto: Jan Arve Olsen

Se også