Bedre innovasjon med kjønnsperspektiver?

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Kif-komiteen og Kilden kjønnsforskning.no inviterer til webinar om kjønnsperspektiver i innovasjon onsdag 10. mars 2021 kl. 11.00–12.15. Velkommen!

Meld deg på her

Tema

Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling. Innovasjon løftes også frem som en løsning på vår tids samfunnsutfordringer. En forutsetning for at innovasjon skal være bærekraftig er at både menn og kvinner blir inkludert, og at innovasjonen har et kjønnsperspektiv. Kjønnsperspektiv i forskning og innovasjon, der en tradisjonelt ikke bruker det, kan føre til kreativitet og høyere kvalitet i forskningen.

Fra 2022 må alle forskningsinstitusjonene som søker midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa ha en handlingsplan for likestilling. Handlingsplanene skal også vise hvordan kjønnsdimensjonen blir integrert i forskning og innovasjon.

Men hvordan kan man integrere et kjønnsperspektiv i innovasjon? På dette webinaret presenterer vi eksempler på tre områder hvor kjønnsperspektivet er tydelig integrert i innovasjonsprosessen, og har påvirket resultatet. Innledere fra ulike fagområder viser hvordan man sikrer en nyskaping som er robust og relevant for alle.

Webinaret passer for: alle som er interessert eller involvert i innovasjonsprosesser, fra forsker til virkemiddelapparat.

Program

Curt Rice. (Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet)

Curt Rice, rektor ved OsloMet og leder for Kif-komiteen.

Linda M. Rustad. (Foto: Marte Garmann)

Linda M. Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no.

Hege Andreassen. (Foto: Jarl Stian Olsen)

Hege Andreassen, forsker og leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Petter Bae Brandtzæg. (Foto: Werner Juvik)

Petter Bae Brandtzæg, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefsforsker ved SINTEF.

Sofia Moratti. (Foto: Privat)

Sofia Moratti, seniorforsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Praktisk

Når: Onsdag 10. mars kl. 11.00–12.15
Påmelding: Meld deg på (Zoom)
Hvor: Webinar

Webinaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Mer om innovasjon

Her kan du lese nyhetssaker om innovasjon.