Balanseprosjektet – Ka då ittepå?

11des
11. desember 2018 - 12:00 til 17:00

Stavanger

Tirsdag 11. desember kl. 12.00 avsluttes prosjektet «Kvinner til topps» med et seminar om veien videre for hvordan Universitetet i Stavanger (UiS) skal oppnå god kjønnsbalanse.

Med midler fra Forskningsrådet igangsatte UiS i 2015 en langsiktig satsing med prosjektet «Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse». Målet var å øke andelen kvinnelige professorer fra 21 til 28 prosent fram mot 2018. Har prosjektet lyktes?

Les mer hos UiS