Arendalsuka: Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv

18 Aug
til

Arendal, Norge

Kilden kjønnsforskning.no, Likestillings- og diskrimineringsombudet og FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål arrangerer seminaret Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv på Arendalsuka.

Står den grønne omstillingen i fare for å forsterke kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet, eller kan grønn omstilling bidra til et mer likestilt arbeidsliv? Hvem utdanner seg til framtidas grønne jobber?

Klimapolitikken om arbeidsliv er i stor grad rettet mot omstilling av mannsdominerte industrier og næringer. FN og OECD har slått fast at kjønnsubalansen i fag som matematikk, naturfag og teknologi, de såkalte MNT-fagene, er et hinder for likestilling i det grønne skiftet. Nordisk ministerråd har vedtatt at kjønnsperspektivet må inkluderes i klimapolitikken – inkludert arbeidslivs- og utdanningspolitikk.

Les mer hos Arendalsuka og se event på Facebook