Arendalsuka: Kjønnsforskjeller i høyere utdanning

16 Aug
til

Arendal, Norge

Akademikerne arrangerer debatten Kjønnsforskjeller i høyere utdanning: Hvorfor, hva har det å si, og hvordan fikser vi det? på Arendalsuka.

I 1962 var nesten åtte av ti studenter menn. I dag er seks av ti studenter kvinner, og Stoltenberg-utvalget fastslo at det er "tydelige forskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i utdanningssystemet". Kvinneflertallet er større på noen studier enn andre. Blant de som fullførte psykologi-, medisin- og tannlegeutdannelsen i 2021 var flere enn sju av ti kvinner. Samtidig utgjør menn færre enn én av ti av søkerne til veterinærutdannelsen.    

Hvorfor har kjønnsbalansen blitt snudd på hodet, hvilke konsekvenser har det både for studiene og senere i arbeidslivet, og hva kan og bør vi gjøre for å rette opp?

Les mer hos Arendalsuka