Ny Kif-komité for fire år framover

I dag er den nye Kif-komiteen klar, for første gang med lederskap fra både universitet og forskningsinstitutt.

Dekan Ragnhild Hennum blir leder for den nye Kif-komiteen, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, for perioden 2022-2025. (Foto: Universitetet i Oslo)

Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, blir leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) 2022-2025. Nestleder blir Ole Jacob Sending, forskningssjef ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Det offentliggjør Kunnskapsdepartementet i dag.

Den nye komiteen skal jobbe for å bedre kjønnsbalansen og etnisk mangfold i forskningssektoren. Nytt fra i år er at også sosial bakgrunn har kommet inn i mandatet.

For første gang har Kunnskapsdepartementet også oppnevnt medlemmer fra Akademiet for yngre forskere (AYF) og fra Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN).

Ny nestleder i Kif-komiteen er Ole Jacob Sending, forskningssjef ved Norsk utenrikspolitisk institutt. (Foto: NUPI)

Mer å gjøre for den nye komiteen

Rett før jul avsluttet den femte komiteen arbeidet sitt, med Curt Rice som leder i to perioder over åtte år.

Les intervjuet med forrige Kif-leder: Curt Rice: – Likestilling er ikkje eit prosjekt vi ein dag blir ferdige med

Med mandatet for den nye Kif-komiteen, blir arbeidsområdet ytterligere utvidet. Nå er det en tredeling med kjønn, sosial bakgrunn og etnisk bakgrunn som trekkes fram. Kunnskapsdepartementet legger i tillegg vekt på overgangene mellom stillinger i karrieren for forskere.

I mandatet fra Kunnskapsdepartementet står det blant annet:

«Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold, inkludering og trakassering ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det inkluderer økt kunnskap om hvordan kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker kritiske overganger i en forskerkarriere; fra veien inn i forskning til topp- og lederstillinger.»

Les Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2022-2025

Kif-komiteen – kort fortalt

Den første Kif-komiteen ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2004 for å øke kvinneandelen ved universiteter og høgskoler. Da var kvinner underrepresentert i en rekke fagområder og ubalansen økende jo høyere opp i stillingssystemet man kom.

Mandatet for den andre komiteen ble utvidet til også å gjelde forskningsinstituttsektoren, i tillegg til universitets- og høgskolesektoren.

For den tredje Kif-komiteen ble mandatet endret til kjønnsbalanse, og komiteen skulle bidra til likestilling mellom kvinner og menn i forskningssektoren. Med den fjerde komiteen kom utvidelsen med mangfold og navneendringen som fortsatt gjelder: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Hovedoppgavene fra 2014 var arbeid med kjønn og etnisitet.

Oppdatert bilde 28.02.2022.

Mer om Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) 2022-2025

Medlemmer i Kif-komiteen 2022-2025:

 • Dekan Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo, leder
 • Forskningssjef Ole Jacob Sending, Norsk utenrikspolitisk institutt, nestleder
 • Instituttleder Torjer Olsen, UiT - Norges arktiske universitet
 • Førsteamanuensis Yan Zhao, Nord Universitet
 • Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, Universitetet i Agder
 • Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
 • Forskningsdirektør Camilla Røsjø, Nofima
 • Forskningssjef Tove Håpnes, Sintef
 • Førstelektor Feroz M. Shah, Akademiet for yngre forskere
 • Stipendiat Anna Piterskaya, Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Rolf Martin Aspenes, Norsk studentorganisasjon
 • Avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, Forskningsrådet

Varamedlemmer:

 • Professor Ragnhild Kvålshaugen, BI
 • Instituttleder Atle Rotevatn, Universitetet i Bergen
 • Forskningsleder Liza Reisel, Institutt for samfunnsforskning
 • Forsker Astrid Marie Jorde Sandsør, Akademiet for yngre forskere
 • Stipendiat Johanne Kalsaas, Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Student Caroline Erviksæter, Norsk studentorganisasjon
 • Avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, Forskningsrådet

Les mer om Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2022–2025