Ny komité for kjønnsbalanse og mangfold er klar

Både nye medlemmer og nytt mandat er på plass for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2018-2021. Dagens komitémedlemmer sitter ut året.

Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fortsetter som leder for den nye Kif-komiteen. (Foto: Benjamin A. Ward / HiOA / flickr.com)

"Dens viktigste oppgave skal være arbeid med kjønn og etnisitet." Det skriver Kunnskapsdepartementet i mandatet til den femte komiteen i rekka.

Kunnskapsdepartementet har allerede sendt både mandat og oppnevningsbrev for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Komiteen skal sitte i perioden 2018-2021.

Fortsatt arbeid med kjønn og etnisitet

Det blir ingen endringer i Kif-komiteens formål.

Kif-komiteen skal blant annet:

 • Gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.
 • Medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen.
 • Bidra til en bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i forskningssystemet.
 • Sette i gang tiltak og vurdere effektene av tiltakene.

Les nytt mandat.

Mange nye medlemmer fra 2018

Medlemmene i den nye Kif-komiteen blir:

 • Professor Curt Rice, Høgskolen i Oslo og Akershus, leder
 • Professor Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet
 • Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Øystein Gullvåg Holter, Universitetet i Oslo
 • Dosent Hilde Synnøve Blix, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Seniorforsker Tove Håpnes, SINTEF
 • Direktør Lars Andresen, Norges geotekniske institutt
 • Seksjonsleder Kofitsyo Sewornu Cudjoe, Veterinærinstituttet
 • Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
 • Avdelingsdirektør Marianne Jensen, Norges forskningsråd
 • Student Ingvild Leren Stensrud, Universitetet i Oslo
 • Student Aleksander Martin Gjøsæter, Universitetet i Bergen

Varamedlemmer:

 • Professor Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo
 • Førsteamanuensis Torjer Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Divisjonsdirektør Camilla Røsjø, Nofima
 • Avdelingsdirektør Frode Georgsen, Norges forskningsråd
 • Student Stine Katinka Andersen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

I tillegg har Kilden kjønnsforskning.no en observatør i komiteen.

Les oppnevningsbrevet.

Les mer om Kif

Les om nåværende Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), og de tre foregående.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

Policy brief

I november 2017 arrangerte Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) konferansen Creating a competitive edge through diversity – leadership for Nordic research excellence towards 2030.

I forbindelse med konferansen publiserte Kif-komiteen et policy brief som oppsummerer arbeidet fra nåværende periode og peker på utfordringer og muligheter i tiden som kommer. 

Les publikasjonen