Vil videreføre samarbeid

Leder i Kif-komiteen, Gerd Bjørhovde ønsker Tora Aasland velkommen som ny forskningsminister, og ønsker å videreføre det gode samarbeidet som komiteen har hatt med hennes forgjenger, Øystein Djupedal.

19. oktober 2007
Kif-komiteen håper ny forskningsminister Tora Aasland (bilde) vil engasjere seg for likestilling i forskning.

- Kif-komiteen hadde gode ting på gang med tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal. Nå håper vi at Aasland også vil engasjere seg i spørsmål knyttet til å øke kvinneandelen i toppstillingene i akademia, sier Gerd Bjørhovde, leder i Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning (Kif-komiteen).

Hun mener det er spennende med en egen minister for forskning og høyere utdanning, og tror dette kan medføre en økt satsing på feltet.

- Helt konkret avventer vi i komiteen også en uttalelse fra departementet i øremerkingssaken, og dette håper jeg Aasland vil ta fatt i, sier Bjørhovde.

Kif-komiteen sendte i september et brev til Kunnskapsdepartementet der de ber om en avklaring på hvorvidt det er lovlig å øremerke midlertidige stillinger, som stipendiat og post.doc-stillinger, på fagområder der kvinneandelen er lav (se lenkesak).

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022