Vil videreføre samarbeid

Leder i Kif-komiteen, Gerd Bjørhovde ønsker Tora Aasland velkommen som ny forskningsminister, og ønsker å videreføre det gode samarbeidet som komiteen har hatt med hennes forgjenger, Øystein Djupedal.

19. oktober 2007
Kif-komiteen håper ny forskningsminister Tora Aasland (bilde) vil engasjere seg for likestilling i forskning.

- Kif-komiteen hadde gode ting på gang med tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal. Nå håper vi at Aasland også vil engasjere seg i spørsmål knyttet til å øke kvinneandelen i toppstillingene i akademia, sier Gerd Bjørhovde, leder i Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning (Kif-komiteen).

Hun mener det er spennende med en egen minister for forskning og høyere utdanning, og tror dette kan medføre en økt satsing på feltet.

- Helt konkret avventer vi i komiteen også en uttalelse fra departementet i øremerkingssaken, og dette håper jeg Aasland vil ta fatt i, sier Bjørhovde.

Kif-komiteen sendte i september et brev til Kunnskapsdepartementet der de ber om en avklaring på hvorvidt det er lovlig å øremerke midlertidige stillinger, som stipendiat og post.doc-stillinger, på fagområder der kvinneandelen er lav (se lenkesak).