Vil videreføre komité

Torsdag 8. februar overleverer Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning sin sluttrapport til Kunnskapsdepartementet, men allerede nå varsler Øystein Djupedal en videreføring av komiteen.
02. februar 2007

Kunnskapsminister Øystein Djupedal
Under en interpellasjon på Stortinget i dag fortalte kunnskapsminister Øystein Djupedal at departementet vil videreføre en nasjonal komité for likestilling i universitets- og høgskolesektoren, etter at dagens komité avslutter sitt arbeid i vår.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) ble opprettet for en treårsperiode av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004. Komiteen har vært ledet av professor Kari Melby ved NTNU, og har hatt som mandat å arbeide for integrering av likestilling i universitets- og høgskolesektoren. Torsdag 8. februar overleverer denne komiteen sin sluttrapport med anbefalinger til Kunnskapsdepartementet, og i mars avslutter den formelt sitt arbeid.

Avgjørelsen om å videreføre en slik komité er i tråd med de foreløpige anbefalingene fra Kif-komiteen, som ble levert til departementet før jul.

Følg med! 8. februar overleverer Kif-komiteen sin endelige sluttrapport til statsråden. Ressursbank for likestilling i akademia følger saken.

Stortinget

På Stortinget fredag 2. februar spurte representanten Gunvor Eldegard kunnskapsministeren hva han vil gjøre for å få jenter til å velge mer utradisjonelle yrker.

Se også