Divisjonsdirektør Anders Hanneborg hadde håpet at regjeringen prioriterte Forskningsrådets likestillingssatsing. (Foto: Forskningsrådet)

Usikker framtid for Forskningsrådets likestillingssatsing

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 bevilges det ikke penger til Forskningsrådets prosjekt Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Forskningsrådets divisjonsdirektør Anders Hanneborg bekrefter at det dermed spøker for satsingen.

07. oktober 2011

BALANSE-prosjektet ble ikke tilgodesett da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett denne uka.

– I et stramt budsjett var det ikke midler til å følge opp dette prosjektet nå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd, Anders Hanneborg, sier at Forskningsrådet foreløpig ikke kjenner alle detaljene bak forslaget til statsbudsjett, men de har registrert at BALANSE-prosjektet ikke nevnes spesifikt.

– Vi kan nok regne med at vi ikke får til et eget program for kjønnsbalanse sånn som vi hadde ønsket, sier Hanneborg.

Ikke eget program

Forprosjektet til BALANSE ble satt i gang i år, på Forskningsrådets eget initiativ. I BALANSE-prosjektets egen finansieringsplan budsjetteres det med totalt 20 millioner kroner i 2012, 10 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet, fem millioner fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og fem millioner fra Nærings- og handelsdepartementet. Programperioden er satt fra 2012 og til og med 2018. Regjeringen har altså ikke fulgt opp dette i sitt budsjettforslag.

– Forskningsrådet hadde ønsket et eget program til denne satsingen, men vi ser at regjeringen ikke har prioritert på den måten vi håpet. Nå blir spørsmålet hva vi kan få til uten et eget program, sier han.

Integrere arbeidet for kjønnsbalanse?

Hanneborg mener at det er flere andre måter Forskningsrådet kan satse på kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse på.

– Vi kan fortsette dette arbeidet selv om det ikke foreløpig blir en satsing som eget program. Utfordringen nå blir hvordan vi kan følge opp noen av målsetningene i BALANSE-prosjektet gjennom Forskningsrådets virkemidler, mener han.

Skuffet

– Dette var en dårlig nyhet, er responsen fra leder i Komité for kjønnsbalanse i forskning, Gerd Bjørhovde.

Gerd Bjørhovde sier at Kif-komiteen er glad for at Forskningsrådet fortsatt vil prioritere kjønnsbalanse. (Foto: Marte Ericsson Ryste)

Forskningsrådets satsing på kjønnsbalanse var svar på noe komiteen hadde etterlyst i flere år.

– Komiteen syntes tidligere at Forskningsrådet var for passive i arbeidet med kjønnsbalanse og likestilling, både når det gjaldt egen institusjon og i prosjektene. Men for et par år siden snudde det, sier hun.

Mens Forskningsrådet tidligere manglet et perspektiv på kjønnsbalanse i satsingene, kunne Kif-komiteen – med Forskningsrådets store satsing på kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) - gå fra å være ikke bare en pådriver, men også en støttespiller i Forskningsrådets arbeid med blant annet å øke kvinneandelen i toppstillinger.

Med i neste års budsjettforslag?

Selv om det er veldig beklagelig at ikke regjeringen prioriterte å støtte BALANSE-prosjektet som et eget program, mener leder av Kif-komiteen at Forskningsrådet likevel kan velge å satse.

– Jeg er veldig glad for at Hanneborg ikke tar et nei for et nei, men sier at Forskningsrådet likevel vil prioritere kjønnsbalanse, framhever Bjørhovde.

– Kif-komiteen vil fortsette å støtte prosjektet, og vi må fortsatt ha BALANSE som et begrep. Forskningsrådet må stå på, selv om regjeringen denne gangen ikke prioriterte satsingen. Kanskje sparer også regjeringen på noen gode tiltak som de vil velge å satse på i neste års budsjettforslag, når det er valgår, undrer hun.

BALANSE-prosjektet

Forskningsrådets satsing Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) har egne nettsider som ble lansert i mars 2011.

Se også