Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver.  – Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Forskningsrådets direktør Arvid Hallén mener at kjønnsperspektiver fører til bedre forskning. (Foto: Forskningsrådet)

– Kjønnsperspektiver gir bedre forskningskvalitet på en rekke områder, sier Hallén.

– For eksempel var hjerte- og karsykdommer inntil nylig sett på som en "mannesykdom", og det ble underkommunisert at kvinner ofte har helt andre symptomer på samme lidelse. Faktisk er det ni ganger så mange kvinner som dør av hjerte- og karsykdommer, som av brystkreft. Og brystkreft er igjen sett på som en sykdom som kun rammer kvinner, noe som også er feil.

Nye muligheter og krav

I juni arrangerer Forskningsrådet for første gang en internasjonal konferanse om kjønnsperspektiver i forskning.

Et mål med konferansen er å gi forskere økt bevissthet om hvilken betydning og relevans kjønnsperspektiver har for forskningsresultater og bruk av forskning.

På denne konferansen vil både norske og internasjonale toppforskere presentere hvorfor kjønnsperspektiver er grunnleggende for å sikre høy kvalitet i forskningen.

Spennende og overraskende forskningsfunn blir presentert innen områder som teknologi, medisin og innovasjon.

– Mangel på kjønnsperspektiv i forskningen er skadelig for samfunnet, sier Londa Schiebinger. (Foto: Stanford University)

Professor Londa Schiebinger fra Stanford University er en av hovedinnlederne på konferansen.

– Mangel på kjønnsperspektiv i forskningen er skadelig for samfunnet og fører også til tapte markedsmuligheter. I grunnforskning kan lite hensiktsmessige utvalg av mannlige og kvinnelige celler, vev og dyr gi mangelfulle resultater, sier Schiebinger.

Workshop om kjønnsperspektiver i Horisont 2020

Under konferansen vil Forskningsrådet arrangere en egen workshop om muligheter og krav når det gjelder kjønnsperspektiver i Horisont 2020.

– I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver. Når søkerne gjør dette godt vil de få et konkurransefortrinn, sier Curt Rice, leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

I workshopen informeres det om utlysninger i programmet Science with and for Society og to områder  knyttet til store samfunnsutfordringer i Horisont 2020.

De aktuelle områdene er Europe in a changing world og Health, Demographic Change and Wellbeing.

Artikkelen er opprinnelig publisert hos Forskningsrådet.

EnGendering Excellence

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer konferansen EnGendering Excellence om kjønnsperspektiver i forskning 4.-5. juni i Oslo.

Mer informasjon, program og påmelding i lenkene under.

Se også