Stor interesse for BALANSE-utlysning

Forskningsrådets nye BALANSE-program har fått inn dobbelt så mange søknader som forventet.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

– Den store interessen viser at vi har truffet godt med utlysningen, sier Lise Christensen. (Foto: Forskningsrådet)

– Vi har fått inn 22 søknader som til sammen har søkt om 121 millioner kroner. Dette er langt flere enn forventet, sier spesialrådgiver Lise Christensen.

BALANSE-programmet har som mål å bidra til økt rekruttering av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse.

Kunnskapsdepartementet finansierer BALANSE-programmet fra i år. Denne første utlysningen har en ramme på inntil 15 millioner kroner.

Søknadene har en bred sammensetning. Universitetsmiljøer, høgskoler og forskningsinstitutter er alle representert blant søkerne.

– Den store interessen viser at vi har truffet godt med utlysningen. Vi tar sikte på å ha tildelingen klar innen utgangen av september. Planen er at 3-5 prosjekter vil få bevilgning. BALANSE legger også opp til en større utlysning i 2014, sier Christensen.

Artikkelen er opprinnelig publisert hos Forskningsrådet.

BALANSE-programmet

Fra 2013 er Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) et program under Divisjon for samfunn og helse i Forskningsrådet. Det består av et programstyre og en programadministrasjon.

Se også