(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Stor interesse for BALANSE-utlysning

Forskningsrådets nye BALANSE-program har fått inn dobbelt så mange søknader som forventet.

20. juni 2013
– Den store interessen viser at vi har truffet godt med utlysningen, sier Lise Christensen. (Foto: Forskningsrådet)

– Vi har fått inn 22 søknader som til sammen har søkt om 121 millioner kroner. Dette er langt flere enn forventet, sier spesialrådgiver Lise Christensen.

BALANSE-programmet har som mål å bidra til økt rekruttering av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse.

Kunnskapsdepartementet finansierer BALANSE-programmet fra i år. Denne første utlysningen har en ramme på inntil 15 millioner kroner.

Søknadene har en bred sammensetning. Universitetsmiljøer, høgskoler og forskningsinstitutter er alle representert blant søkerne.

– Den store interessen viser at vi har truffet godt med utlysningen. Vi tar sikte på å ha tildelingen klar innen utgangen av september. Planen er at 3-5 prosjekter vil få bevilgning. BALANSE legger også opp til en større utlysning i 2014, sier Christensen.


Artikkelen er opprinnelig publisert hos Forskningsrådet.

BALANSE-programmet

Fra 2013 er Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) et program under Divisjon for samfunn og helse i Forskningsrådet. Det består av et programstyre og en programadministrasjon.

Se også

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022