Status og satsing i instituttsektoren

Ferske tall viser at kvinner er underrepresentert i de øverste forskerstillingene i instituttsektoren, samt som instituttledere. Denne uka samles ledere i sektoren for å diskutere hva som kan gjøres.

Torsdag 29. oktober arrangeres for første gang en nasjonal konferanse som fokuserer på likestilling i instituttsektoren. Det skjer bare en drøy uke etter at Institutt for samfunnsforskning la fram en rapport om likestillingssituasjonen i sektoren. Den viser blant annet at:

 • Kvinner utgjør 37 prosent av forskerne i instituttsektoren, men bare 16 prosent av instituttlederne er kvinner.
   
 • Andelen kvinner i de øverste forskerstillingene er svært lav. Hvert fjerde samfunnsvitenskapelige institutt har under ti prosent kvinner på dette nivået.
   
 • Kvinner er underrepresentert på de høyeste nivåene i instituttene, til tross for at instituttledere mener en god kjønnsbalanse blant forskerne er viktig for å kunne ansette de beste talentene.
   
 • En stor del av instituttene følger ikke likestillingsloven.
Gerd Bjørhovde er leder i Kif-komiteen. Sammen med Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) inviterer de til konferansen torsdag. (Foto: Erik Martiniussen).

– Dette er en sektor som åpenbart trenger mer oppmerksomhet når det gjelder likestilling og kjønnsbalanse. Det er slående at så mange institutter ikke følger likestillingsloven med hensyn til aktivitets- og redegjørelsesplikten, og at andelen kvinner blant instituttlederne er så lav, sier Gerd Bjørhovde, leder i Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen).

Sammen med Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) inviterer de til konferansen torsdag.

Bjørhovde mener tallene i rapporten er overraskende ettersom instituttsektoren bør kunne ha et konkurransefortrinn når det gjelder å rekruttere kvinner.

– Denne sektoren har flere faste stillinger og de jobber mer i team. Dette er ting kvinner fra universitetene sier de savner, forteller Bjørhovde.

Hun legger til at tallene også kan bety at universitets- og høgskolesektoren har tatt arbeidet med likestilling mer på alvor de siste årene, og utfordrer nå forskningsinstituttene til å gjøre det samme.

– Jeg mener vi nå har et godt utgangspunkt for å sette likestilling på dagsorden i sektoren slik vi ønsker både med rapporten og seminaret denne uka. Så er det opp til instituttene å ta ballen videre og vise at de er seriøse når de vektlegger at kjønnsbalanse er viktig. Dette handler om å nå ut til forskertalentene og jobbe for høy kvalitet i forskningen.

På programmet

 • To ferske rapporter vil gi mer innsikt om kvinners og menns karrieremuligheter i instituttsektoren.
   
 • Hva vet vi om oppdragsforskning og kjønn? Eller om forholdet mellom lønnsforhandlinger og kjønn i sektoren?
   
 • Selv om instituttsektoren har spesielle utfordringer, finnes det fortrinn når det gjelder å rekruttere kvinner til forskning? Er teamarbeid et gode for kvinner? For menn?
   
 • Innledninger ved blant annet Eva Mark, Göteborgs universitet, Unni Steinsmo, SINTEF, Aagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning, Agnete Vabø, NIFU Step
   
 • Konferansen vil også presentere tiltak som virker, Likestillings- og diskrimineringsombudets nye håndbok som skal være en veileder for forskningssektoren og hvordan sentrale aktører ønsker å utvikle feltet framover.
   
Konferanse 2009

Konferansen Likestilling på instituttene - status og satsing arrangeres 29. oktober i Oslo.

Konferansen er for ledere, HR-ansvarlige og øvrige interesserte administrativt ansatte og forskere i sektoren. Interesserte fra departementene, fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner er også invitert.

Bekreftede innledere er blant annet:

 • Eva Mark, Göteborgs universitet
 • Unni Steinsmo, SINTEF
 • Aagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning
 • Agnete Vabø, NIFU Step

Kif-komiteen, Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) samarbeider om arrangementet. KILDEN koordinerer konferansen i samarbeid med ABELIA.

Arrangementet er gratis. Påmelding til konferansen er obligatorisk.