Status og satsing i instituttsektoren

Ferske tall viser at kvinner er underrepresentert i de øverste forskerstillingene i instituttsektoren, samt som instituttledere. Denne uka samles ledere i sektoren for å diskutere hva som kan gjøres.

27. oktober 2009

Torsdag 29. oktober arrangeres for første gang en nasjonal konferanse som fokuserer på likestilling i instituttsektoren. Det skjer bare en drøy uke etter at Institutt for samfunnsforskning la fram en rapport om likestillingssituasjonen i sektoren. Den viser blant annet at:

 • Kvinner utgjør 37 prosent av forskerne i instituttsektoren, men bare 16 prosent av instituttlederne er kvinner.
   
 • Andelen kvinner i de øverste forskerstillingene er svært lav. Hvert fjerde samfunnsvitenskapelige institutt har under ti prosent kvinner på dette nivået.
   
 • Kvinner er underrepresentert på de høyeste nivåene i instituttene, til tross for at instituttledere mener en god kjønnsbalanse blant forskerne er viktig for å kunne ansette de beste talentene.
   
 • En stor del av instituttene følger ikke likestillingsloven.
Gerd Bjørhovde er leder i Kif-komiteen. Sammen med Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) inviterer de til konferansen torsdag. (Foto: Erik Martiniussen).

– Dette er en sektor som åpenbart trenger mer oppmerksomhet når det gjelder likestilling og kjønnsbalanse. Det er slående at så mange institutter ikke følger likestillingsloven med hensyn til aktivitets- og redegjørelsesplikten, og at andelen kvinner blant instituttlederne er så lav, sier Gerd Bjørhovde, leder i Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen).

Sammen med Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) inviterer de til konferansen torsdag.

Bjørhovde mener tallene i rapporten er overraskende ettersom instituttsektoren bør kunne ha et konkurransefortrinn når det gjelder å rekruttere kvinner.

– Denne sektoren har flere faste stillinger og de jobber mer i team. Dette er ting kvinner fra universitetene sier de savner, forteller Bjørhovde.

Hun legger til at tallene også kan bety at universitets- og høgskolesektoren har tatt arbeidet med likestilling mer på alvor de siste årene, og utfordrer nå forskningsinstituttene til å gjøre det samme.

– Jeg mener vi nå har et godt utgangspunkt for å sette likestilling på dagsorden i sektoren slik vi ønsker både med rapporten og seminaret denne uka. Så er det opp til instituttene å ta ballen videre og vise at de er seriøse når de vektlegger at kjønnsbalanse er viktig. Dette handler om å nå ut til forskertalentene og jobbe for høy kvalitet i forskningen.

På programmet

 • To ferske rapporter vil gi mer innsikt om kvinners og menns karrieremuligheter i instituttsektoren.
   
 • Hva vet vi om oppdragsforskning og kjønn? Eller om forholdet mellom lønnsforhandlinger og kjønn i sektoren?
   
 • Selv om instituttsektoren har spesielle utfordringer, finnes det fortrinn når det gjelder å rekruttere kvinner til forskning? Er teamarbeid et gode for kvinner? For menn?
   
 • Innledninger ved blant annet Eva Mark, Göteborgs universitet, Unni Steinsmo, SINTEF, Aagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning, Agnete Vabø, NIFU Step
   
 • Konferansen vil også presentere tiltak som virker, Likestillings- og diskrimineringsombudets nye håndbok som skal være en veileder for forskningssektoren og hvordan sentrale aktører ønsker å utvikle feltet framover.
   

Konferanse 2009

Konferansen Likestilling på instituttene - status og satsing arrangeres 29. oktober i Oslo.

Konferansen er for ledere, HR-ansvarlige og øvrige interesserte administrativt ansatte og forskere i sektoren. Interesserte fra departementene, fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner er også invitert.

Bekreftede innledere er blant annet:

 • Eva Mark, Göteborgs universitet
 • Unni Steinsmo, SINTEF
 • Aagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning
 • Agnete Vabø, NIFU Step

Kif-komiteen, Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) samarbeider om arrangementet. KILDEN koordinerer konferansen i samarbeid med ABELIA.

Arrangementet er gratis. Påmelding til konferansen er obligatorisk.

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022