– Spent på hva vi kan utrette

– Kif-komiteen gjør en kjempeviktig jobb. Det blir spennende å sitte i den, sier seniorforsker Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning. Hun er et av medlemmene i den nye Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

09. april 2010

Kif-komiteen begynte sitt arbeid i 2004 og har virket i to perioder. Den tredje komiteen er nå oppnevnt fra 1. april 2010 til 31. desember 2013. Samtidig har komiteen skiftet navn. Det som før var Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning, er nå blitt Komité for kjønnsbalanse i forskning.

– Kif-komiteen har gjort mye for å øke kunnskapen om status for likestilling i forskning, og for å skape oppmerksomhet om tiltak som virker positivt. Komiteen er en inspirator og samarbeidspartner for institusjonene, og den har bidratt til å få likestilling høyere på dagsorden. Departementet ønsker at komiteen skal fortsette dette viktige arbeidet, sier statsråd Tora Aasland i en pressemelding.

Professor Gerd Bjørhovde fra Universitetet i Tromsø fortsetter som leder for den nye Kif-komiteen. Av komitémedlemmene fortsetter professor Kjell Bratbergsengen fra NTNU, konserndirektør Ernst Kristiansen i SINTEF og førsteamanuensis Eva Skærbæk fra Høgskolen i Østfold. De nye medlemmene er seniorforsker Elisabet Ljunggren fra Nordlandsforskning, studieleder Finn Nortvedt ved Høgskolen i Oslo, avdelingsdirektør Jesper Simonsen i Norges forskningsråd og Karen O. Golmen fra Norsk Studentunion.

Gleder seg til å ta fatt

Nykommer Elisabet Ljunggren er spent på hva komiteen kan utrette i løpet av perioden og håper hun kan bidra med noe positivt.

Elisabet Ljunggren tror arbeidet i Kif-komiteen blir spennende. (Foto: Nordlandsforskning)

– Jeg har forsket på næringslivet, på kjønn, entreprenørskap og innovasjon. Jeg vet hvor viktig det er å ha fokus på kjønn og likestilling i næringslivet, og like viktig er det med et slikt fokus innenfor forskningssektoren, understreker hun.

På Nordlandsforskning, der Ljunggren har sin arbeidsplass, er faktisk kvinnene i flertall, men situasjonen er helt annerledes andre steder.

– Utfordringene på likestillingsfeltet kan variere mellom instituttsektoren, høgskolesektoren og universitetsektoren, og i tillegg er det forskjeller innad i sektorene. Samtidig vil det alltid være en del utfordringer som er felles for alle, påpeker hun.

– Det blir interessant å sette seg inn i hva Kif-komiteen har gjort til nå, hva som er mandatet og hvilke ressurser vi har til rådighet, sier Ljunggren.

Står på videre

Gerd Bjørhovde er klar for en ny periode som leder av Kif-komiteen.

– Vi må fortsette det vi har begynt på. Det nytter ikke å gi opp fordi ting tar tid. Jeg ser at det skjer endringer, og det gir meg pågangsmot, sier hun.

Hun har sett en positiv utvikling når det gjelder ledernes involvering i likestillingsarbeidet de siste årene. Ved en rekke institusjoner er likestilling blitt en del av ledernes ansvarsfelt, og mange jobber nå mer planmessig med dette. I tillegg mener hun at det er blitt pinligere for institusjonene å ha dårlige tall på området.

– Og dette er veldig viktig. Komiteen skal ikke drive likestillingsarbeidet i forskningssektoren, men skal få andre til å gjøre det. Målet er at aktører som forskningsinstitusjonene, Norges forskningsråd, NOKUT og Kunnskapsdepartementet får på plass arbeidsmetoder som fremmer kjønnsbalanse, påpeker Gerd Bjørhovde.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet