Søk Likestillingsprisen 2013!

– Prisen er for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som jobber for å komme opp en likestillingsdivisjon eller to, sier leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning, Gerd Bjørhovde.

Søknadsfristen for Likestillingsprisen 2013 er 15. november. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Kunnskapsdepartementet lyser ut likestillingsprisen for 2013 med søknadsfrist 15. november. Prisen er på to millioner kroner og er blitt delt ut seks ganger tidligere. Det er Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) som vurderer søkerne og innstiller til likestillingsprisen. Se utlysning med kriterier og en veileder for søknad.

Ønsker flere søkere

– Hvem bør søke, og hvorfor?

– Kif-komiteen ønsker at flest mulig institusjoner søker – men selvfølgelig må det dreie seg om kvalifiserte søkere – det vil si institusjoner som har gjort noe, satset på arbeidet med å bedre likestillingen mellom kjønnene på sin institusjon, sier komitéleder Bjørhovde.

I følge Bjørhovde har selve søkeprosessen vist seg å være verdifull for flere av institusjonene som har deltatt.

– Naturligvis først og fremst for dem som har vunnet prisen, men også for dem som får høre at de har gjort en god jobb, men at de enda har noe å strekke seg etter. Denne tilbakemeldingen har ført til gode og kreative prosesser i flere institusjoner, både på tvers av fagmiljøer og på tvers av administrasjon og faglige ansatte. 

Viktig pris

Kif-komiteen fikk for første gang i oppdrag – av statsråd Øystein Djupedal – å lyse ut og innstille på likestillingsprisen høsten 2007.  

– Vi var nok litt avventende til hva en slik pris kunne bety i en sektor som allerede da uttrykte tretthet til diverse krav om rapportering og tellekantsystemet. Men vi er blitt positivt overrasket over hvor bra den etter hvert ser ut til å fungere.

– Det er noe med konkurransen mellom institusjonene – store og små – som fenger. Vi ser at institusjoner og miljøer følger tett med på hva vinnerne av prisen har gjort og prøver å følge opp noen av tiltakene selv.

Bjørhovde mener likestillingsprisen er viktig.

– Den er viktig fordi den bidrar til å synliggjøre arbeidet for bedre kjønnsbalanse og likestilling, og den gir prestisje, mener Bjørhovde.

Nyttige penger

– Hva kan institusjonene få ut av det, og hva kan de bruke pengene til?

– Institusjonen som har vunnet har fått en god slant penger til å styrke satsingen på arbeidet med å styrke kjønnsbalanse i eget miljø. To millioner er ikke lite penger for dem som jobber med å bedre likestillingen! 

Gerd Bjørhovde oppfordrer institusjoner og enheter til å søke likestillingsprisen. (Foto: Erik Martiniussen)

– Pengene for likestillingsprisen skal brukes til å videreføre satsingen på likestillingsarbeid, og her har vi etter hvert fått en rekke gode eksempler å vise til.

Les intervju med fjorårets vinner av prisen, Universitetet for miljø- og biovitenskap: Tidligere mannsbastion vinner likestillingsprisen. Året før: Universitetet i Tromsø vinner to millioner kroner.

Ideen spres til utlandet

Bjørhovde skulle ønske at flere av høgskolene meldte seg som søkere, og enda mer instituttsektoren. Hun påpeker at mindre enheter som fakulteter, institutter eller fagmiljøer på en institusjon også kan søke.

– Men vi vet at ting tar tid i forskningssektoren. Det gjelder også arbeidet for bedre kjønnsbalanse, og derfor har vi da også i flere omganger anbefalt overfor Kunnskapsdepartementet at likestillingsprisen videreføres.

Mange institusjoner er nå i arbeid med å styrke likestillingsarbeidet - og drømmen om å bli prisvinner en gang er en viktig drivkraft, tror Bjørhovde.

– Derfor er Kif-komiteen svært fornøyd med at prisen videreføres og utlyses nok en gang. Det er jo også litt morsomt at prisen har vekket stor interesse i andre land. For eksempel vedtok det islandske Alltinget å innføre en slik pris i fjor, etter inspirasjon fra Norge, forteller Bjørhovde.

Likestillingsprisen 2013

Kunnskapsdepartementet har besluttet å lyse ut likestillingsprisen for 2013. Prisen er på 2 millioner kroner og har blitt delt ut årlig siden 2007. Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter kan søke, enten hele institusjonen, eller en underliggende enhet.

Søknadsfristen er 15. november 2013.
Søknad sendes: kif@uhr.no

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å dele ut prisen på Kontaktkonferansen i januar 2014.

Se lenker og vedlegg under for å se utlysning, en veiledning for innmelding av kandidatur/søknad til Likestillingsprisen 2013 og for å lese mer om prisen og tidligere vinnere.