Send inn tips om god forskningsledelse

Kif-komiteen vil samle gode eksempler på forskningsledelse som fremmer likestilling. Nå ber de om tips på aktuelle kandidater.

31. mars 2009

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen) vil utarbeide en katalog som presenterer miljøer innen tradisjonelt mannsdominerte fag og fagområder som lykkes med å tiltrekke seg kvinnelige forskere. Fokuset er rettet mot forskningsledelse.

Linda Rustad er seniorrådgiver for Kif-komiteen (foto: Marte Ericsson Ryste).

Linda M. Rustad, seniorrådgiver for komiteen, sier at målet er å finne fram til forskningsmiljøer og forskningsgrupper som kan inspirere andre til handling.

– Med god ledelse er det fullt mulig å få kvinner inn på mannsdominerte områder, mener hun.

Mannsdominerte områder

Kif-komiteen er interessert i forskningsgrupper, miljøer, institutter og avdelinger som tradisjonelt framstår som mannsdominerte, men der ledelsen har fått til endringer som har ført til bedre kjønnsbalanse. – Vi er også interessert i eksempler der ledelsen har foretatt grep, det være seg miljømessige eller i forhold til rekruttering, som styrket kjønnsbalansen, uten at dette har vært en tilsiktet effekt, sier Rustad.

Hun ønsker et bredt spekter av gode eksempler.

– Vi ønsker en dedikert ledelse, kvinner og menn, som er ute etter flere kvinner i miljøene.

Katalogen er, ifølge komiteen, en anledning for institusjonen til i å vise fram eksempler på god forskningsledelse. De oppfordrer ledelsen ved institusjonene til å lete fram relevante miljøer og sende inn en oversikt og beskrivelse av disse til komiteen.

– Vi er optimistiske og har tro på at slike miljøer finnes, og håper at de som har mottatt brevet leter i forskningsmiljøene på jakt etter eksempler på beste praksis, avslutter Rustad.

Fakta

Kif-komiteen er ute etter enheter (forskningsgrupper, forskningsmiljøer, avdelinger og/eller institutter)

  • som tradisjonelt framstår som mannsdominert (for eksempel filosofi, statsvitenskap, realfag og teknologi)
  • der ledelsen/lederen har tatt et grep for å bedre kjønnsbalansen
  • og har fått til en endring når det gjelder integrering av flere kvinner (kjønnsbalanse er altså ikke et krav, men graden av kjønnsbalanse vil ha betydning for hvilke miljøer som blir plukket ut)
  • komiteen ser gjerne forslag der forskningsledelsen inkluderer kvinner, men det er ikke et krav.

8-10 miljøer/grupper vil bli presentert i katalogen. Fokuset vil være rettet mot de grep som er tatt for å endre kjønnsbalansen i miljøet/gruppa. Katalogen skal også oversettes til engelsk for slik å nå ut internasjonalt. Frist for å melde inn forslag er 31. mai (utsatt frist).

Les hele komiteens brev her:

Kronikk:
Kan koronapandemien forsterke de sosiale forskjellene i samfunnet og gjøre det vanskeligere for etterkommere av innvandrere å gjøre akademisk karriere? Kif-komiteens studentrepresentanter stiller spørsmål om konsekvenser av koronapandemien i denne kronikken.
04. mai 2021