Opprop for handlingsplaner i 7RP

Nettverk for kvinnelige forskere ber EU-kommisjonen opprettholde kravene til handlingsplaner for kjønn og likestilling i neste rammeprogram.

30. oktober 2006
Adelheid Ehmke, President i EPWS (foto: EPWS).

20. oktober møttes representanter fra over 80 nettverk for kvinner i forskning i Brüssel til første møte i European Platform of Women Scientists (EPWS). Her ble spørsmålet om handlingsplaner for kjønn og likestilling, såkalte Gender Action Plans i 7. rammeprogram tatt opp.

Under 6. rammeprogram har det vært krav til søkere i kategorien Ekspertnettverk (Networks of excellence, NoE) og Integrerte prosjekt (Integrated Projects, IP) om at de utarbeider handlingsplaner for hvordan de vil fremme likestilling i sine prosjekt. Denne praksisen har blitt trukket fram som et eksempel til etterfølgelse i en rekke av medlemslandene.

Nå henger imidlertid planene i en tynn tråd. Kravet om å utarbeide slike planer er foreslått fjernet i overgangen til neste rammeprogram for forskning, RP 7. Begrunnelsen er at man ønsker å forenkle søknadsprosedyrene på EU-prosjekter.

Styret i EPWS mener kravene om handlingsplaner for kjønn og likestilling i RP6 har satt søkelyset på kjønnsdimensjonen i forskning, og bidratt til å øke kvinners deltakelse i flere av forskningsprosjektene. De la derfor fram en uttalelse på nettverksmøtet i Brüssel der de støtter videreførelse av kravet om handlingsplanene. EPWS mener handlingsplanene er en viktig del av EU-kommisjonens strategi for ”gender mainstreaming” og arbeid med kjønnslikestilling. De mener også kravet om slike planer er nødvendig for å øke antallet kvinnelige forskere i medlemslandene, noe som må skje om landene i EUs forskningssamarbeid skal nå målene satt i Lisboa-agendaen. Styret vektlegger også handlingsplanene som et viktig signal på kommisjonens forpliktelse til å satse på likestilling og på like muligheter for begge kjønn i forskning.

Uttalelsen fra styret i EPWS fikk stor støtte fra deltakerne på nettverksmøtet.

 

 

Første møte i EPWS, Brussel 20. oktober.

Representanter fra nettverk for kvinnelige forskere fra over 28 land møttes i Brüssel 20. oktober til det første møtet i European Platform of Women Scientists (EPWS). Her fikk nettverkene som har vist interesse i å bli medlemmer i den nystartede organisasjonen møte styret og sekretariatet, og hverandre. Møtet vil bli fulgt opp med første generalforsamling i EPWS i april 2007. Nettverk som ønsker å bli medlemmer oppfordres til å kontakte organisasjonen rakst.

Se også

Denne uka samles organisasjoner fra 21 land for å fremme likestilling i europeisk forskningspolitikk.
08. juni 2022